ŽIVOT 90 začal spolupracovat se Storyhunters. Zaměří se na témata podpory seniorů v době covidové.

Osamělost je v současné koronavirové krizi a přicházející předvánoční atmosféře stav, ve kterém se nachází mnoho starších lidí, kteří žijí sami. Organizace ŽIVOT 90 a projekt Storyhunters se rozhodly společně proti osamělosti starých lidí bojovat prostřednictvím osvětové komunikační kampaně. Ta poběží od listopadu do konce roku.

Hledáme storyhuntery!

Laboratoř Nadace Vodafone

Multikulturní centrum Praha

Landart festival Königsmühle

ARA ART

Místní akční skupiny

Institut prevence a řešení předlužení

Česká asociace streetwork

Jak fungují příběhy?

Jak fungují příběhy?

Příběhy utváří svět. Pomáhají nám chápat jeho komplexnost i složitost. Každý jich denně vyslechne desítky. A vypráví je dál spolu s těmi vlastními. Jak ale příběhy vlastně fungují?