ŽIVOT 90 začal spolupracovat se Storyhunters. Zaměří se na témata podpory seniorů v době covidové.

Organizace ŽIVOT 90třicet let pomáhá seniorům a seniorkám, aby i bez umístění v domovech pro seniory zvládali samostatně péči o sebe samé. Nyní se spojila s PR platformou Storyhunters, který se zaměřuje na propagaci sociálních, ekologických a aktivisticky-kulturních projektů. Společně chtějí inspirovat staré lidi žijící o samotě, že ani koronavirus není důvod odstřihnout se od světa. Zároveň chtějí apelovat na příbuzné a pečující, aby v rámci bezpečnosti s nimi komunikovali a neizolovali se ze strachu z nákazy.

Předvánoční kampaň se zaměří především na mediální komunikaci. Osobní příběhy klientů, klientek i pečujících osob inspirují k produktivnímu trávení nouzového stavu i svátků. Tipy a rady odborníků mohou naplnit denní program seniorů a seniorek žijících sami doma. “Staří lidé mají mnoho možností, jak si udržet nejen psychické, ale i fyzické zdraví, jak se v rámci bezpečnosti pohybovat venku a setkávát se známými,” říká manažer fundraisingu a komunikace ŽIVOTa 90 Libor Marek a dodává: “Chceme propagovat služby, které jim v tom zdarma mohou pomoci, oni sami či příbuzní o nich ale často nevědí, např. naše linka důvěry Senior linka.”

Storyhunters tímto projektem mohou šířit optimismus v době, která příliš optimisticky nevypadá. “Moc se nám líbí, co organizace ŽIVOT 90 dělá. Chceme přispět jejich práci, která pomůže mnoha starším lidem postavit se na vlastní nohy a najít nepřeberné množství možností, jak trávit tento podivný čas. Teď jsme na začátku, ale doufáme, že na tomto budeme spolu moct pracovat dlouhodobě,” doplňuje zakladatelka Storyhuntes Lucie Nemešová. Platforma se už několik zabývá projekty, které řeší sociální problémy. Na kontě mají například spolupráci s Českou asociací streetwork, Institutem prevence a řešení předlužení, Národní sítí místních akčních skupin ČR, Nadací OSF a mnoha dalšími neziskovými organizacemi.