Celý svět se skládá z příběhů

Příběhy utváří svět. Pomáhají nám chápat jeho komplexnost i složitost. Každý jich denně vyslechne desítky. A vypráví je dál spolu s těmi vlastními.  

Pojďte s námi objevit ten váš. 

Jak příběhy fungují?

Jak je možné, že na některé příběhy reagujeme a na jiné nikoli? 

Vyprávění příběhů souvisí s chemickými reakcemi, které se nám odehrávají v mozku. Správně postavený příběh vyvolá empatickou reakci, při které mozek začne produkovat dvě látky - kortisol a oxytocin. Tyto dvě látky pak způsobí, že na příběh reagujeme. Podívejte se na video Paula Zaka, ve které vysvětluje neurochemické procesy ve spojení s dramatickou strukturou příběhu.