Kdo jsme a jak  pracujeme

Nejsme klasická agentura. Umíme komunikovat projekty se sociálním dopadem i nízkým rozpočtem. Z nezisku máme osobní zkušenost a na jeho fungování jsme zvyklí. Jen tak nás něco nerozhodí, ani neodradí. 

Naší vizí je inkluzivní společnost a naším posláním vytváření mostů mezi různými názorovými skupinami prostřednictvím komunikačních kampaní postavených na vyprávění příběhů a pozitivních narativech. Přinášíme nové know-how do nezisku.

Pomáháme jednotlivcům, komunitám, značkám a dalším, kteří usilují o pozitivní sociální změnu, a zviditelňujeme jejich příběhy.

Používáme metodu storytellingu neboli vyprávění příběhů dle Freytagovy struktury.

Pracujeme s konceptem tzv. empathy mapping. Komunikaci stavíme na znalosti cílových publik.

Vytváříme komunikační kampaně postavené na alternativních a pozitivních narativech. 

Držíme se principů solution journalism neboli komunikace zaměřené na řešení.                          

Náš tým